Turizmus gazdaságtana fogalomtár


Turizmus gazdaságtana fogalomtár


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

E

eklektikus

különböző korok és stílusok jegyeit vegyesen alkalmazó; műfajok keveredésére alapuló

elsődleges turisztikai munkahelyek

Közvetlen kapcsolatban állnak a turizmussal, vagyis ahol a turizmus megjelenik, ott e munkahelyek is megjelennek.

eutrofizáció

Tápanyag-feldúsulás élővizekben. Általában nagy mennyiségű szerves anyag pótlólagos bevitele nyomán jelentkezik. Hatására a növényzet (beleértve az algákat is) óriási mértékű szaporodásnak indul, elburjánzik. Gyakori kísérőjelensége a vízvirágzás (lásd ott). Az erősen eutróf víz fürdésre, vízisportokra akár teljesen alkalmatlanná is válhat.

F

fenntartható fejlődés

Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generáció lehetőségét saját szükségleteinek kielégítésére. A fenntartható fejlődésnek három, egymással szorosan összefüggő pillére van. Ezek a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság. A fogalom tartalmilag mindhárom pillér együttes, kölcsönhatásukra kiterjedő értelmezését feltételezi.

fizetési mérleg

A fizetési mérleg tartalmazza az ország összes, külfölddel folytatott reál- és pénzügyi tranzakcióit.

fluktuáció

Ingadozás

foglalkoztatási multiplikátor

Annak a mérőszáma, hogy egy egységnyi pótlólagos turisztikai költés hány új munkahelyet generál. Általában 1000 egységnyi költésre adják meg, még így is eléggé kicsi törtszám.

fogyasztói szegmens

Azonos vagy nagyon hasonló jellemzőkkel, igényekkel rendelkező fogyasztók összessége.

G

GDP

GNP


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL