Turizmus gazdaságtana fogalomtár


Turizmus gazdaságtana fogalomtár


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

J

Janus-arc

A kettősség, kétarcúság jelképe. Janus a római mitológiában a kapuk istene, aki más arcot mutat a kapun belépők, és mást a kapun kilépők számára.

jövedelemrugalmasság

A kereslet %-os változásának mértéke a turista jövedelmének 1%-os változása következtében. A jövedelemrugalmasság magas, ha 1%-os jövedelemváltozás következtében a kereslet több mint 1%-al változik. A jövedelemrugalmasság alacsony, ha 1%-os jövedelemváltozás következtében a kereslet kevesebb mint 1%-al változik.

K

kerozin

Kőolajszármazék, a petróleumhoz hasonló, de annál kevésbé illékony szénhidrogén. A sugárhajtóműves repülőgépek tipikus üzemanyaga.

komplex termék

A turista által igényelt szolgáltatások és a desztináció társadalmi-kulturális, természeti, gazdasági, politikai adottságainak összessége.

kvalitatív

nem számszerűsíthető, minőségi

kvantitatív

számszerűsített, számokkal kifejezhető

M

másodlagos turisztikai munkahelyek

A turizmustól függetlenül is léteznek, de ha a turizmus megjelenik és fejlődik, ezen munkahelyek száma nőni kezd.

MICE

Meetings, Incentive, Conference, Exhibition – találkozók, incentív, konferencia, kiállítás – a hivatásturizmus főbb típusainak összefoglaló elnevezése.

motiváció

Belső hiányérzet, kielégítetlen szükséglet, amely cselekvésre ösztönzi az egyént. A turizmus szektor célja, hogy meggyőzze a fogyasztót arról, hogy hiányérzetét leginkább utazással képes megszüntetni. Az alapvető turisztikai motiváció a változatosságigény.

multiplikáció

(latin eredetű szó) Jelentése: megsokszorozódás, tovagyűrűző hatás. A gazdaság egy adott szektorában vagy alszektorában elköltött pénz továbbáramlik más szektorokba vagy alszektorokba, és eközben - optimális esetben - újabb profitokat termel.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL