Turizmus gazdaságtana fogalomtár


Turizmus gazdaságtana fogalomtár


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

S

szociokulturális hatások

A társadalom tradicionális kultúráját, értékrendjét, szokásrendszerét érintő hatások. Jöhetnek egy külső kultúrából, de a társadalmon belüli változások is eredményezhetik. Hátterükben gyakran gazdasági hatások is állhatnak.

szocioökonómiai hatások

Közvetlenül a gazdasági impulzusok által létrehozott társadalmi változások, amelyek az emberek megélhetésén, anyagi kultúrájuk, hatalmi helyzetük változásain keresztül hatnak a társadalomra.

sztenderdizálás

szabványosítás

szubszaharai

a Szaharától délre fekvő

T

teljes kibocsátás

Gross Output. Az adott gazdaságban egy év alatt létrehozott anyagi javak és szolgáltatások értéke. Tartalmazza minden gazdálkodó szervezet évi összes kibocsátását, függetlenül attól, hogy további feldolgozásra vagy végső felhasználásra szánt javakról van-e szó.

tercier szektor

Szolgáltatószféra, a gazdaság harmadik szektora. (A primer szektor a bányászat és a mezőgazdaság, a szekunder pedig a feldolgozóipar.)

territoriális prekoncepció

egy adott területtel kapcsolatos előzetes elképzelések, várakozások

tranzakciós költségek

Valuták átváltásáért fizetendő, általában az átváltani kívánt összeg néhány %-át kitevő jutalék, amely a bankot illeti. Már az ókori pénzváltók is alkalmazták. Ugyancsak tranzakciós költség a devizák átutalásáért a banknak fizetendő díj.

turisztikai infrastruktúra

A helyi lakosság és a turisták által közösen használt létesítmények összessége, amelyek a szabadidős és a hivatásturizmusban megjelenő tevékenységek végzését teszik lehetővé.

turisztikai jövedelmi multiplikátor

A multiplikáció mérőszáma, azt mutatja meg, hogy az egységnyi pótlólagos turisztikai költés a gazdaságban mekkora összjövedelmet generál.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL