Turizmus gazdaságtana fogalomtár


Turizmus gazdaságtana fogalomtár


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

F

fenntartható fejlődés

Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generáció lehetőségét saját szükségleteinek kielégítésére. A fenntartható fejlődésnek három, egymással szorosan összefüggő pillére van. Ezek a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság. A fogalom tartalmilag mindhárom pillér együttes, kölcsönhatásukra kiterjedő értelmezését feltételezi.

fizetési mérleg

A fizetési mérleg tartalmazza az ország összes, külfölddel folytatott reál- és pénzügyi tranzakcióit.

fluktuáció

Ingadozás

foglalkoztatási multiplikátor

Annak a mérőszáma, hogy egy egységnyi pótlólagos turisztikai költés hány új munkahelyet generál. Általában 1000 egységnyi költésre adják meg, még így is eléggé kicsi törtszám.

fogyasztói szegmens

Azonos vagy nagyon hasonló jellemzőkkel, igényekkel rendelkező fogyasztók összessége.