Felsőoktatás-pedagógiai Innovációs és Akkreditációs Központ (korábbi nevén Távoktatási és felnőttképzési intézet)

A Központ feladatai, működési területei:


1. A távoktatási formában hirdetett három BA szak
• teljes fejlesztési,
• tutori koordinációs,
• hallgatói kommunikációs,
• és oktatásszervezési tevékenységét ez a szervezeti egység látja el.

Feladatunk az e-learning alapú távoktatási programok fejlesztése ill. az e-oktatási tevékenység koordinálása. Jelenleg mintegy 50 oktatóval dolgozunk együtt a több mint 800 e-learning alapú távoktatásban tanuló hallgató munkájának támogatásán. Az elmúlt 10 évben komoly fejlesztési munkát tudhatunk magunk mögött, amelyet a főiskola szerverén futó személyre szabott távoktatási rendszer (Moodle) valamint egy saját fejlesztésű e-portfóliós rendszer és több mint 200, az önálló tanulást támogató, interaktív e-tananyag fémjelez 3 alapszakon (BA, BsC) és több rövidebb tanfolyami képzésben. Rendszeresen részt veszünk az e-oktatással foglakozó szakmai tanácskozásokon, konferenciákon, amely alapján folyamatosan fejlesztjük saját rendszerünket, valamint oktatási programunkat is. Tapasztalatainkat megosztjuk más felsőoktatási intézményekben, vagy az oktatás egyéb területein dolgozó kollégáinkkal.

Módszertani felkészítő kurzust dolgoztunk ki az oktatók számára, hogy sikeresen készítsük fel őket a hagyományos tanár szerephez képest más, tutori feladatokra. A tutori munkát folyamatosan figyelemmel kísérjük, támogatjuk, az oktatók tapasztalatai, visszajelzései alapján egyre gördülékenyebb programokat dolgozunk ki.

A program talán legfontosabb szempontja a hallgatói sikeresség és elégedettség. Mivel blended típusú távoktatási programjaink összhangban az IKT nyújtotta lehetőségekkel és a XXI. század társadalmi kihívásaival, elsősorban az önálló tanulásra épülnek, fontos hogy a szakmai tudás mellett a hallgatók tanulási készségeit is fejlesszük. Ez a program elején tanulásmódszertani felkészítéssel kezdődik, majd az e-portfólió önálló tanulás naplójára épülve a hallgatóknak a teljes képzési idő alatt lehetőségük van arra, hogy tanulási folyamataikat tudatosan koordinálják, készségeiket fejlesszék. A szakmai ismeretek átadása és a gyakorlati feladatok biztosítása mellett, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hallgatók tanulási kedvét, motivációját fenntartsuk, lemorzsolódásukat megakadályozzuk. Jelenleg, több, mint 10 félévnyi képzési idő elteltével a lemorzsolódási arányaink vagy megegyeztek, vagy jobbak voltak a levelező képzésben tanulókénál.


2. A főiskola elsősorban elektronikus az iskolarendszerű képzéseket támogató felületeinek kezelése:

 • moodle rendszerben az összes oktató és hallgató nyilvántartása,
 • kurzusokhoz való hozzárendelése,
 • tantárgyi dokumentációk archiválása,
 • tanulmányi tájékoztatók elektronikus változatának elkészítése
 • egyéb programozási feladatok egyeztetve a Marketing csoporttal

Magyar és nemzetközi konferenciákon való részvétel:

A legjelentősebbek:

 • Networkshop Konferencia 2002 óta évente,
 • EDEN Konferencia 2002 óta évente,
 • E-learning Fórum, Budapest évente
 • Online Educa, Berlin 2004-ben.
 • Agria Media 2006, Eger
 • Moodlemoot 2006, Debrecen

Nemzetközi tanulmányutak:

 • Open University, Milton-Keynes, Nagy-Britannia,
 • Tamperei Egyetem, Tampere, Finnország,
 • Kemi-Tornio, Finnország
 • Barcelonai távoktató egyetem,
 • School for the Future, Konig Willem I. College, s'Hertogenbosch, Hollandia.

Szakmai szervezetekben való tagság

 • MeLLearn: rendszeres részvétel a taggyűléseken, aktív részvétel a munkabizottságokban: Stratégiai munkacsoport I. II., Módszertani munkacsoport, Hazai együttműködést elősegítő munkacsoport, Jogszabályi munkacsoport, Távoktatási tananyag és keretrendszer minőségbiztosítási csoport
 • EFODL: A szervezet minden országból kizárólag egyetlen tagot választ, amely közvetlenül részt vehet a munkában, az országból további tagok csak passzív tagok lehetnek. Az EFODL Magyarországról a Kodolányi János Egyetemet választotta az ország képviselőjének az aktív tagok közé.

Elérhetőségek

Kodolányi János Egyetem Felsőoktatás-pedagógiai Innovációs és Akkreditációs Központ

Székesfehérvár, 8000. Fürdő u. 1.

E-mail: tavoktatas@kodolanyi.hu
Utolsó módosítás: 2019. február 21., csütörtök, 11:09