8. feladat:

Egy vállalkozás 1 évre vonatkozó adataiból az alábbiak ismertek:
az explicit költség: 8400 e Ft,
az elszámolható implicit költség :800 e Ft
normál profit:1500 e Ft
gazdasági profit:2400 e Ft.
Számolja ki az ismert összefüggések alapján az:
a.) az árbevételt,
b.) az összes gazdasági költséget,
c.) a számviteli költséget,
d.) a számviteli profitot,
e.) az összes implicit költséget!8.feladat megoldása:


Rajzolja fel az alternatív költségek elméletéhez tartozó táblázatot! Írjuk be az ismert adatokat a táblázatba, látni fogjuk, hogy a hiányzó adatok hogyan számíthatók ki az összefüggések alapján. Így vizuálisan is könnyen átlátja az összefüggéseket. Ha jól számol, akkor minden egyes sorban az ott szereplő adatok összege megegyezik és ez azonos az árbevétellel . Ezzel tudja ellenőrizni a megoldást!   Éves árbevétel


   Összes gazdasági költség


  Gazdasági profit

  Összes explicit költség
 
  Összes implicit költség

  Gazdasági profit

  Számviteli költség

  Számviteli profit

  Explicit költség Elszám.
implicit
költség
El nem számolható
implicit
Gazdasági profit


Ha a táblázatba beírjuk a megadott adatokat, akkor vizuálisan is adódik a megoldás:


   Éves árbevétel                              13100


   Összes gazdasági költség

          10700


  Gazdasági profit

  2400

   Összes explicit költség
   8400

  Összes implicit költség

  2300

  Gazdasági profit

  2400

   Számviteli költség
                                                     9200

  Számviteli profit
  3900

   Explicit költség


   8400
  Elszám.
  implicit
  költség
  800
  El nem
  számolható
  implicit
  1500
   Gazdasági profit


  2400

a.) Árbevétel: az explicit költségek + implicit költségek +gazdasági profit
implicit költségek: elszámolható implicit+ el nem számolható implicit(normál profit)
Árbevétel= 8400 +(800+1500)+ 2400= 13100 e FT

b.) Az összes gazdasági költség az összes explicit és implicit költség együttesen.
Összes gazdasági költség =8400+2300= 10700 e Ft

c.)A számviteli költség magába foglalja az összes olyan költséget, amiről számlánk van, és ide számolható még az elszámolható implicit költség, ami nem más, mint az amortizáció. Számviteli költség= összes explicit költség+ amortizáció
Számviteli költség=8400+800= 9200 e Ft

d.) A számviteli profitot megkapjuk, ha az árbevételből levonjuk a számviteli költségeket. Számviteli profit= árbevétel –számviteli költség
Számviteli profit= 13100 -9200= 3900 e Ft

e.) Az implicit költségek két részre oszthatók: egy részük elszámolható, (ez a befektetett tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása, azaz az amortizáció), másik részük el nem számolható költségként(ez a normál profit, a mások által szokásos módon megszerezhető profit, ilyen a szokásos kamat, az iparági átlagprofit, vagy egy adott foglalkozási ág szokásos munkabére).

Implicit költség= elszámolható implicit( amortizáció)+ el nem számolható implicit (normál profit) Implicit költség= 800 +1500=2300 e Ft


Last modified: Friday, 22 September 2017, 11:44 AM