10. feladat:

Egy nyitott gazdaságban a következő adatok ismertek:
Bruttó kibocsátás (GO)                  8000
Anyagfelhasználás (AF)                 3500
Amortizáció (AM)                           1000
Hazai gazdasági alanyok külföldön szerzett tőke és munkajövedelme (Htmj)        400
Külföldi gazdasági alanyok hazánkban szerzett tőke és munkajövedelme ( Ktmj) 600
Beáramló transzfer (Tr+)     400
Kiáramló transzfer (Tr-)       200.
Adja meg az összes kiszámítható makro mutatószám értékét ! (GDP, NDP, GNI, NNI, GNDI, NNDI)


10. feladat megoldása:

Mint tudjuk, 1993 óta egységes mutatószám rendszert alkalmaznak az európai országok, ez a korábbi SNA rendszer továbbfejlesztett változata. Ennek során számolhatunk félnettó (még tartalmazza az amortizációt) és nettó (már nem tartalmazza az amortizációt) mutató számokat, ezenkívül megkülönböztethetünk hazai és nemzeti típusú mutatókat, továbbá számíthatunk rendelkezésre álló jövedelem mutatókat is.


Táblázatba foglalva és az ismert jelöléseket alkalmazva:

      Félnettó
 
     Nettó

     Mutató típusa

         GDP

   NDP

   hazai típusú

         GNI

   NNI

   nemzeti típusú

         GNDI

   NNDI

   rendelkezésre álló


A legösszetettebb mutatóból indulunk ki, ez a GO, amely térbeli és időbeli halmozódást is tartalmaz., Ha a térbeli halmozódást okozó éves anyagfelhasználás értékét kivonjuk a GO-ból, akkor megkapjuk a GDP-t, amely az ország területén nyújtott teljesítményt méri függetlenül attól, hogy ezt a teljesítményt hazai vagy külföldi gazdasági alanyok hozták-e létre.

a.) Így a GDP értéke: GDP=GO-anyagfelhasználás

GDP= 8000-3500=4500

Ha a GDP értékéből levonjuk az amortizáció éves értékét, akkor megkapjuk a halmozódás mentes NDP-t. Ez már egy nettó jellegű mutatószám.

b.) NDP=GDP-AM
NDP=4500-1000=3500
Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a hazai gazdasági alanyok mekkora teljesítményt nyújtottak, akkor a hazai típusú mutató helyett (amely területi alapon mér) nemzeti típusú mutatót kell számolnunk, ezt úgy tehetjük meg, hogy a hazai mutatót korrigáljuk. Hozzáadjuk a hazai gazdasági alanyok külföldön szerzett tőke és munka jövedelmét (Htmj) és levonjuk belőle a külföldi gazdasági alanyok hazánkban szerzett tőke és munka jövedelmét (Ktmj). Így nemzeti típusú mutatókat kapunk, ebből is lehet félnettó vagy nettó mutatót számolni.A kettő között az a különbség, hogy a félnettóban benne van az adott évben elhasznált állóeszközök értékcsökkenése (amortizáció),

c.) GNI=GDP+Htmj-Ktmj, ahol a tényező jövedelmek egyenlege= Htmj-Ktmj

GNI=4500+(400 -600) = 4500-200 =4300

Ha ebből levonjuk az AM értékét, akkor megkapjuk az NNI mutatót!

d.) NNI=GNI-AM

NNI=4300-1000= 3300

vagy : NNI=NDP +Htmj-Ktmj

NNI=3500+(400-600)=3500-200=3300

Ezek a nemzeti típusú mutatók még mindig nem azt az értéket adják meg, ami az adott ország számára elkölthető, mert ezt még módosíthatja a nemzetközi transzferek egyenlege, azaz a beáramló és a kiáramló transzferek különbsége. A nemzetközi transzferekhez tartozik egy ország által a nemzetközi szervezeteknek fizetett tagdíj, vagy más országnak juttatott segély, ill. minden a határokon át folyó egyoldalú jövedelem áramlás, ami mögött nincs közvetlen ellentételezés.

e.) GNDI=GNI+Tr(+)-Tr(-) , azaz GNDI=GNI+ egyoldalú jövedelem áramlások egyenlege

GNDI=4300+(400-200)= 4300+200=4500

Ha ebből levonjuk az AM értékét, akkor megkapjuk az NNDI nagyságát

f.) NNDI=GNDI-AM

NNDI=4500-1000=3500

vagy : NNDI=NNI+ transzferek egyenlege

NNDI=3300+(400-200)=3300+200=3500


Last modified: Friday, 22 September 2017, 12:16 PM