9. feladat:

Egy 4 szereplős gazdaság ismert adatai a következők:
W= 1200 ,
Tr= 200,
Th=300,
G=500,
Tv=350,
I=800,
X=400,
Sh=300.
a külkereskedelmi mérleg passzív, a passzívum értéke 200,
Adja meg a hiányzó adatokat folyótétel számlák rendszerét felhasználva,
feltételezve, hogy csak a háztartási szféra kap transzfert!

9. feladat megoldása:
Ha a gazdaság 4 szereplős, akkor 6 folyótétel-számlánk lesz, mert minden makro szereplőnek ( háztartás, vállalat, állam, külföld) lesz 1-1 számlája és ezen kívül még a zárt modell konzisztens felépítése érdekében lesz egy tőkepiaci és egy árupiaci számlánk is. Egy-egy számla egy adott szereplő adott időszak alatti összes beáramló és összes kiáramló jövedelmét állítja szembe mérlegszerűen egymással. A számla két oldalának összege technikailag mindig egyenlő, az egyenlőséget a megtakarítások biztosítják. A zárt rendszer azt jelenti, hogy a jövedelmek csak a rendszeren belül az egyes szereplők között áramolnak és ami az egyik szereplőnek beáramló jövedelem, az a másiknak kiáramló jövedelemként jelenik meg. Azaz a kettős könyvvitel alapelveit alkalmazzuk.
A feladat megoldásához felvesszük a 6 folyótétel-számlát és felvisszük a megadott adatokat, majd keresünk olyan számlát, amelynél valamelyik oldalon csak 1 adat hiányzik. Ezt a hiányzó adatot a két oldal egyezősége alapján ki tudjuk számítani, a kiszámított adatot felvisszük az ellenszámlára, majd újra keresünk olyan számlát, ahol csak 1 adat hiányzik és addig folytatjuk, míg minden számlát le tudunk zárni. Egy számla akkor zárható le, ha a két oldalán szereplő jövedelmek összege megegyezik.
Ha a külkereskedelmi mérleg passzív, akkor ez azt jelenti, hogy az import értéke nagyobb, mint az exporté, ezt az X-IM=-200 összefüggéssel írhatjuk fel.
Ha a költségvetés deficites, akkor az állam kiadásai meghaladják a bevételeit, így Sá negatív előjelű lesz, tehát az államnak hitelt kell felvennie, hogy a többletkiadásokat finanszírozni tudja.

Ezután nézzük meg a hat lezárt számlát!


Last modified: Friday, 22 September 2017, 12:17 PM