4. feladat:

A Szerencsejáték Rt adatai szerint egy adott évben hetente 8 millió db lottót és 2,5 millió db totót adtak el. Először a lottó árát emelték fel 10 Ft-ról 20 Ft-ra, majd a totó esetén is ugyanez történt. A lottó áremelését követő hetekben a szelvények heti forgalma visszaesett. Az Rt. Árbevétele azonban összességében nőtt, a lottó kb. 50 millió Ft pluszt hozott hetente. A totó áremelése után visszaesett a totó vásárlás, de a totó eladásából befolyt összeg változatlan maradt.
a.) A fenti adatok alapján számítások nélkül , logikai alapon állapítsa meg, hogy rugalmas, vagy rugalmatlan-e a lottó és a totó kereslete?
b.) Számítsa ki a lottó rugalmasságát!
c.) Számítsa ki a totó rugalmasságát! Használja a középponti formulát!


4. feladat megoldása:

a.) Számítás nélkül az adatokból megállapítható, hogy a lottó kereslete rugalmatlan, mert ekkor áremelés után a kereslet nem csökken olyan mértékben, mint ahogyan az ár növekedett, ezért magasabb árral nagyobb bevétel érhető el.
A totó kereslete egységnyi rugalmasságú, mert az áremelés után nem változott a bevétel, tehát a kereslet olyan mértékben csökkent, hogy az kompenzálta az árnövelés bevétel növelő hatását.

b.) a rugalmassági mutatók kiszámításához állítsunk össze egy táblázatot, számoljuk ki a hiányzó adatokat!  Lottó

  Totó

  pA

  10

  10

  pB

  20

  20

  qA

  8 mill

  2,5 mill

  qB

  6,5 mill

  1,25 mill

  TRA

  pA* qA=80m

  pA* qA=25 mill

  TRB

  pB *qB=130 mill

  pB *qB=25 mill


Ebből már kiszámítható a lottó kereslet árrugalmassága:

εx,px=(6,5-8)/(20-10)* (30/14,5)= (-1,5/10)*(30/14,5)= -4,5/14,5=│-0,31│= 0,31<1, tehát rugalmatlan.

c.) Ugyanígy a totó rugalmassága:

εx,px=(1,25-2,5)/(20-10)* (30/3,75)= (-1,5/10)*(30/3,75)= -3,75/3,75=│-1│= 1, tehát egységnyi rugalmasságú.


Last modified: Friday, 22 September 2017, 10:40 AM