5. feladat:

A következő táblázat egy vállalat termelési függvényéből vett néhány pontot tartalmaz. Rögzített a tőke mennyisége, csak a munka mennyisége változik. A vállalat fix költsége 10 pénzegység, egységnyi munka bére (PL) 1 pénzegység. Számítsa ki a táblázat hiányzó értékekeit!


   Q

   L

   FC

   VC

   TC

   AVC

   AC

   MC

   1

   11   2

   19   3

   24   4

   33   5

   36   6

   64   7

   88   8

   119   9

   158   10

   206

5. feladat megoldása

Ez a feladat a rövidtávú költségek összefüggéseire épül. Rövidtávon azt értjük, amikor a termelés során legalább egy termelési tényező mennyisége konstans és legalább egy tényező mennyisége változik. Ilyenkor a termelésre való reagálásuk alapján a költségek egy része konstans, azaz fix (FC), tehát nem reagál arra, hogy többet vagy kevesebbet termel a vállalat, a költségek másik csoportja pedig változik, ha a termelés mennyisége változik, ezek a változó költségek (VC). Miután a tőke mennyisége konstans, a fix költség adott, ez nem változik a termelés növelésekor, ezt az oszlopot könnyen kitölthetjük.
A változó tényező költsége adja a változó költséget, így VC=L*PL összefüggést alkalmazva a VC oszlop is megadható.
A TC=FC+VC összefüggést használva kiszámíthatók a TC oszlop adatai.
Az átlag költségek az 1 termékegységre jutó költségek, AVC=VC/Q, AC=TC/Q.
A határköltség azt mutatja meg, hogy mennyivel változik a költség, ha egy egységgel növeljük a termelést, képletben: MC=∆TC/∆Q =∆VC/∆Q, hiszen a teljes költség változását a változó költség változása okozza.


A kitöltött táblázat:

Q

L

FC

VC

TC

AVC

AC

MC

1

11

10

11

21

11

21

11

2

19

10

19

29

9,5

14,5

8

3

24

10

24

34

8

11,33

5

4

33

10

33

43

8,25

10,75

9

5

36

10

36

46

9,2

11,5

3

6

64

10

64

74

10,66

12,33

28

7

88

10

88

98

12,57

14

24

8

119

10

119

129

14,875

16,125

31

9

158

10

158

168

17,555

18,66

39

10

206

10

206

216

20,6

21,6

48
Last modified: Friday, 22 September 2017, 10:40 AM